Ryan Nangle – Chuyển đổi làm mờ nhanh cho Final Cut Pro (Share)

Chuyển đổi làm mờ nhanh cho Final Cut Pro – Sellfy – Tải xuống và cài đặt miễn phí !!!

Để gắn kết, hãy bảo toàn thư mục đã tải xuống và cài đặt trong thư mục Chuyển đổi Mẫu Chuyển động của bạn.

Thông tin chi tiết

Tên dự án: Chuyển đổi làm mờ nhanh – Final Cut Pro X
Tác giả: Ryan Nangle
Thông tin chính thức và cả các tính năng: Bán hàng
Các ứng dụng phần mềm tương thích: FCP X 10.3.1 trở lên
Nhiệm vụ bao gồm: 12 chuyển đổi cài đặt trước!
Kích thước: NA
Thông tin khác: NA

TẢI XUỐNG

GFXDrug.com – Quick_Blur_Transitions.zip (Tải xuống)
6,01 MEGABYTES


guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments