share Kids Planet Slideshow 2 – Videohive 34794494 Free

Tệp dự án After Effects – Kids Planet Slideshow 2 – Videohive 34794494 – Tải xuống miễn phí

Thông tin chi tiết :

Dự án xác định là gì: Hành tinh trẻ em trình chiếu 2
Thử thách được tạo ra bởi: Saturn_Studio
Thông tin và tính năng chính thức cụ thể: Videohive 34794494
Tệp hoạt động trên: After Effects CC 2016 trở lên
Thách thức rất lớn đối với: trẻ em, nhật ký web, trái tim, trung tâm, một đứa trẻ, hàng may mặc, nhiều màu sắc, v.v.…
Dự án bao gồm: Tệp dự án After Effects
Nghị quyết: 1920 × 1080
Một số chi tiết khác: N / A

Video giới thiệu:

TẢI XUỐNG

httpsvideohive.netitemkids-planet-slideshow-234794494-GFXDRUG.COM.zip (Tải xuống)
4,08 MB
Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.