Viavi – News, Magazine, Blog Script Review

Viavi - News, Magazine, Blog Script - 1
Viavi - Tin tức, Tạp chí, Blog Script - 2
Viavi - Tin tức, Tạp chí, Blog Script - 3
Viavi - Tin tức, Tạp chí, Blog Script - 4

Viavi - Tin tức, Tạp chí, Blog Script - 5
Viavi - News, Magazine, Blog Script - 6
Tỷ lệ ứng dụng

Quản trị viên Demo:

http://viavilab.com/codecanyon/viavinews_demo/admin/

E-mail: admin@admin.com
Mật khẩu: quản trị viên

Đặc trưng

 • 100% thiết kế đáp ứng
 • Bảng điều khiển quản trị mạnh mẽ
 • 12 màu bố cục
 • Quản lý bố cục trang
 • 2 loại thanh trượt
 • Dễ dàng cài đặt
 • Thống kê trang tổng quan
 • Tạo phân loại không giới hạn
 • Tạo tin tức không giới hạn
 • 2 Loại Người dùng (Quản trị viên và cả Người chỉnh sửa)
 • TÌM KIẾM TỐI ƯU HÓA ĐỘNG CƠ LIÊN KẾT Thân thiện
 • Thay đổi Biểu trưng, ​​Tiêu đề Trang web, v.v. từ Bảng điều khiển dành cho Quản trị viên
 • Quản lý widget
 • Hệ thống nhận xét DISQUS Tích hợp
 • Tích hợp hệ thống bình luận Facebook
 • AddThis Social Share Tích hợp
 • Mã tùy chỉnh cho tiêu đề
 • Mã tùy chỉnh cho chân trang

Yêu cầu

 • PHP> = 7,3
 • Phần mở rộng BCMath PHP
 • Ctype PHP Extension
 • Phần mở rộng Fileinfo PHP
 • Phần mở rộng JSON PHP
 • Phần mở rộng Mbstring PHP
 • OpenSSL PHP Extension
 • Phần mở rộng PDO PHP
 • Phần mở rộng Tokenizer PHP
 • Phần mở rộng XML PHP
 • Curl PHP Extension

Viavi - Tin tức, Tạp chí, Blog Script - 7

Thay đổi nhật ký

23 tháng 7 năm 2021

 - CSS and also JS collections Updated

01 tháng 1 năm 2021

- Laravel Version 8.x Updated

14 tháng 5, 2019

- Laravel Version 5.8 Updated
- Cookie Policy Popup Added
- Post Advertisement Added
- CKEditor Added

04 thg 10, 2018

- Laravel Version 5.7 Updated

13 thg 1, 2016

- 2 Types of slider collection
- Page format monitoring included
- Recent & Popular blog post widget included
- Background picture included
- Bug taken care of

05 thg 1, 2016

- Facebook remark system incorporated
- Bug taken care of

22 tháng 12, 2015

- Search and also search by tags capability included
- Bug taken care of

17 thg 12, 2015

- Initial public launch

XEM TRƯỚC TRỰC TIẾP

 • ✔️Giá bán Bản Quyền : $ 25 💸
 • ✔️Từ khóa Chuyên Mục : php-scripts🔥
 • ✔️ ID mục: 14108053🔥

🔥 Chia sẻ (Viavi – News, Magazine, Blog Script) Mua Envato🔥

Mua Sản Phẩm Bản Quyền


Share Tài Nguyên *QC*

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.